Nomcebo Ngema

IQEMBU lesicathamiya i-Ambiguous Kulture ezinze eThekwini eyaphuma kwi-Young Mambazo engaphansi kweLadysmith Back Mambazo ithi isifiso sayo esikhulu ukubuyisa ithemba kubantu ngomculo wayo nokuthi iphumelele yaziwe umhlaba wonke.

Okhulumela leliqembu uNjabulo Mbonambi ophinde abe ngumsunguli walo uthe isizathu sokuthi baqambe leli qembu lesicathamiya nge-Ambiguous Kulture yingoba isitayela sabo sigxile kucothoza oxutshwe nomculo we-Pop, RnB, Jazz kanye ne-Hip hop, okwenza ukuthi nanoma ngubani awuchaze ngendlela yakhe. Uthe leliqembu lasungulwa ngonyaka ka-2017 kanti inhloso kwakunguthuthukisa umculo womdabu ngokuwuxuba nowezinye izizwe okuwenza uzwakale unambitheka kakhulu.

“Leliqembu linamalunga amahlanu okunguSenzo Mkhize, Bongumusa Hlophe, Thami Zungu, Andile Zuma kanye nami umsunguli walo. Umculo wesicathamiya ngumculo ongadumile futhi unomyalezo kanti uyahlonishwa kakhulu, sabe sesizithwesa ijoka lokuthi siwusabalalise entsheni nasezweni lonke. Into eyasenza saqala elethu iqembu saphuma kwi-Young Mambazo kwaba izinhloso ezingafani,” kuchaza uNjabulo.

Uqhube wathi okwamanje abakabi nayo i-albhamu kodwa basezinhlelweni zayo. Uthe abalandeli babo kufanele balindele ingoma eyodwa abazoyikhipha maduze nje. Usho nokuthi nakuba bengasekho ngaphansi kweYoung Mambazo kodwa basabukela kakhulu kwiLadysmith Black Mambazo. Ube esekhuthaza abantu abasha abanesifiso sokungena emculweni ngokuthi impilo idinga abantu ababekezelayo abangalahli ithemba wathi ngaphandle kwemfundo izwe lifile.

“Eminyakeni emihlanu ezayo sizibona sikhulile ngokomculo kanjalo nangokwempilo, futhi sibona amaphupho ethu amaningi azobe esefezekile. Izingqinamba esibhekene nazo njengeqembu imali yokuthenga izinsiza kusebenza, i-studio kanye nokuzihlelela imicimbi yethu. Singalujabulela kakhulu uxhaso uma kungakhona olula isandla angenelele. Umuntu onothando lokusiqasha engaya kwikhasi lethu ku-facebook i-Ambiguous Kulture Entertainment.