LIGQABUKILE igoda lomshado leminyaka engaphezu kweyishumi kumethuli wohlelo lodumo, olusakazwa ngoLwesithathu kusihlwa ku-SABC1.

U-Andile Gaelasiwe oneminyaka engu-41 ubudala obengumethuli wohlelo iKhumbulekhaya uthe uyawushiya umsebenzi wokwethula lolu hlelo kodwa uzoqala ukungabonakali kwisizini entsha yalo lolu hlelo okungaziwa ukuthi izoqala nini ukuqoshwa.

U-Andile ufuna ukukhushulelwa umholo ngemali engango- R10 000 uhlelo lulunye, njengoba kuthiwa njengamanje uhola imali engango R15 000 ngohlelo okwenza ukuthi ibe ngu-R25 000 imali azoyihola uhlelo ngalunye, uma siphasa isiphakamiso sakhe. Kuthiwa abaphathi bakhe kanye nenkampani i-Urban Brew okuyiyona ekhiqiza lolu hlelo bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke bakwazi ukumkhuphulela ngale mali.

Kuthiwa umqashi ka-Andile inkulu kakhulu le mali efunwa ngu-Andile ekubeni umsebenzi wakhe awenzayo mncane kwazise akazifuneli yena abantu abafuna izihlobo zabo, kodwa bayazibhalela bese kuthi abanye bafone okwakhe bese kuba ukwethula uhlelo nje kuphela. Le nkampani kuyimanje imatasa ifuna umethuli omusha walolu hlelo.

Khonamanjalo u-Andile usebuyelene nesoka lakhe owayelingisa emdlalweni odlala njalo ku-SABC 2 phakathi nezinsuku ngo-21:00, uMvhango. ULesley Musina oneminyaka engu-34 ubudala owayedlala indawo kaNdalamo kuMuvhango sebebuyelene njengoba u-Andile wamshiya lo mlingisi ngezinsolo zokuthi wejola. Kubikwa ukuthi njengoba zibuyelene lezithandani uthando lwazo luvutha amalangabi kanti sezike zabonakala emcimbini thizeni ziphuthazana zibambene zingadedelani okukhombisa ngokusobala ukuthi konke kuhamba kahle.