KIUSHIYE imibuzo engaphenduleki ukusocongwa kukaSihlalo wenhlangano yabahlali basemijondolo, Abahlali baseMijondolo eKukhanyeni, eMariannhill. UMnuz Sifiso Ngcobo (49) udutshulwe ebusuku ngoLwesibili olwedlule. Kuthiwa kukhona abebemsabisa. Ezithombeni kubonakala ubuholi bukazwelonke benhlangano yabahlali buyobhonga emswaneni, kwesinye isithombe eminye yemihlangano abeyingxenye yayo njengoba eseze waficwa ukufa.- Bheka ekhasini 3.