IVALWE ngegiya eliphezulu nangomculo kamasikandi inyanga yamaGugu namaSiko njengoba iBotho Heritage International Festival ibinomcimbi othathe izinsuku ezinhlanu eNanda dam KwaNgcolosi.

UMnuz Mpho Jerry Pooe ongumhleli walomcimbi okungokwesihlanu kulonyaka ukhona, uthe inhloso yawo ukugubha amasiko ngomculo ohlukahlukene, imidlalo yeshashalazi, umdanso owehlukahlukene, ukutshengisa ngemisebenzi yezandla kanye nokucobelelana ngolwazi oluthinta ubuciko njengoba lo mcimbi ubaminyaka yonke ngenyanga yamagugu uSepthemba.

“Lo mcimbi ubuhlukaniswe izigaba ezinhlanu njengoba kunezemidlalo zeshashalazi ezikhonjisiwe eTheatre eWushwini Art Centre, kube iMadala Kunene Workshop, ikhonsathi yabaculi abahlukahlukene, ikhonsathi yeHip-hop lapho bekunandisa khona uYounga Canibal kanye noDawn Thandeka King yabe isivalwa ngedili lomculo likaMaskandi lapho bekusina kudedelana abaculi ababili abangaconsi phansi kubalandeli babo okunguKhuzani Mpungose kanye ne-Igcokama Elisha,” kubeka uJerry.

Uthe igama elithi Botho lisho uBuntu. “Kubalulekile ukuthi siziqhenye ngamasiko ethu nokuthi ayikho edlula ukuthi uzibandakanye nezinto zobuciko, ngoba kuyilapho oveza khona imizwa yakho kunokuthi uyiveze ngezinto ezibhedayo. Ngifisa ukutshela abantu abasha ukuthi ukudla izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo ngeke kusize ngalutho kodwa asihlanganeni sakhe isizwe sethu. Lo mcimbi usukhule kakhulu njengoba abantu bebephume ngobuningi babo bezothamela lomcimbi. Izindawo zalapha zokulala zigcwele zonke kanjalo nemizi engeyona ama-B&B igcwele, lokho okwenza kuthuthuke ezomnotho ezindaweni zasemakhaya. Inkinga enkulu engibhekene nayo uxhaso lwezimali ngoba le engixhaswe ngayo ayeneli, okwenza ukuthi abanye abaculi bazibandakanye nalomcimbi ngenxa yothando lwezobuciko. Eminyakeni ezayo sizibona sikhule kakhulu,” kuqhuba uJerry.

Uqhube wathi lomcimbi ububophele amaciko aqhamuka ezindaweni ezihlukahlukene okungawalapha eNingizimu Afrika, nawaphesheya kwezilwandle kanye nawase-Afrika.

Okunye okuvelile ukuthi uRingo Madlingozi akabange esaba yingxenye yomcimbi ngenxa yokuthi kuthiwa uxabane nabehhovisi lezokuvakasha eThekwini. “URingo uncengiwe ukuthi eze ezophefoma kodwa wangavumelana nabo wafuna ukukhokhelwa imali engu-R70 000 ngaphambi komcimbi. Kwahulumeni awukwazi ukukhokhelwa yonke imali ungakasebenzi ngoba kubanenkinga uma ungasafikanga. Abantu abebexhumana noRingo abezokuvakasha kodwa kuyaziwa ukuthi akukwazi ukuthi ukhokhelwe yonke imali ungakawenzi umsebenzi,” kusho umthombo othembekile ongathandanga ukuthi kuvezwe igama lawo.

Amanye amaciko abelapha kubalwa uZoe Masuku, Sami Addis, Musiliq, Mxolisi Mbali, James Ngcobo, Mbongeni Ngema, Valley Nchabaleng, Siya Ndlela, Nelly Rashualang, Mandla Mbotwe, Thapelo Motioung, Jerry Mofokeng, Nomthetho Sibisi, Maria Atalia, Tefo Paya, Okuhle Nhlati, Josee Atumega kanye nabanye abaningi. Lo mcimbi ubuxhaswe uMnyango wamaCiko namaSiko, ezokuVakasha eThekwinI kanti bekungenwa ngo-R25 kweminye imicimbi kube uR50.