Kusukela kwesokunxele nguSamkelo Mpofana, Kwandokuhle Ngcobo kanye noSenzo Nyawose abadabule oDistinctions abangu-5 bengaphakathi ejele

UKUBA sejele akusho ukuthi kuphelile ngawe kodwa kufanele uzifune uzibuze ukuthi ufunani ngempilo yakho, ngoba kuningi ongakwenza kwenzeke ungaphakathi ejele uthuthukise impilo yakho. Lawo ngamazwi kaSamkelo Mpofana ongowokuzalwa ePort Shepstone odonsa iminyaka engu-9 ejele lase Westville ngecala lokubulala ngokungenhloso njengoba ephase ngamalengiso umatikuletsheni wakhe ngo- Distinctions abangu-5 engaphakathi ejele. Ubekhuluma emcimbini wokuklonyeliswa kwabafundi bakamatikuletsheni abaphase ngamalengiso obusedolobheni eThekwini e-ICC obuhlelwe umnyango wezeMfundo Kwazulu-Natal.